Kolekce rytého skla pro vévodu Bavorského

Pro Jeho královskou Výsost Františka vévodu Bavorského dlouhodobě realizujeme nejnáročnějších kolekce rytého skla inspirované historickými předlohami a motivy domu Wittelsbach.