Nové materiály pro formování

Ve spolupráci s firmou Tonaso a.s. a Ing. Vladimírem Henychem vyvíjíme nové směsi určené na výrobu forem pro tavení skla. Jedná se především o použití vodního skla, tvrdidla a písku. Po návštěvě u Ing. Vladimíra Henycha ve společnosti Vodní sklo a.s. provádíme série testů s vodním sklem obsahujícím vyšší obsah alkálií a tvrdidlem na bázi esteru (kyselina karboxylová měnící se na octovou). Tyto směsi se obvykle používají ve slévárenství k lití kovů. Rozdíl spočívá v tom, že při výrobě skla je forma vystavena vysoké teplotě po výrazně delší čas a to způsobuje její degradaci. Vývoj stále probíhá.

 

Water glass mold