Vývoj kolekce „Stoneway“

Příležitost k vývoji kolekce „Stoneway“ nám daly naše technologické možnosti, jimž v tomto případě kraluje rozměrná tavicí pec (3,5 x 1,75 x 1 m). Hlavním inspiračním zdrojem kolekce se stala příroda Jizerských hor se svými cestami, cestičkami i chodníčky, které po sobě zanechali lidé zde žijící, pracující a milující krajinu kolem svého domova. Práce těchto lidí přežila až do současnosti a dotvořila krajinný ráz tak, jak jej známe dnes. Pěšiny jsou jako inspirační zdroj ve výtvarném prostředí zcela ojedinělé a o to více nás práce na „Stoneway“ těší. 

Kolekce se skládá z mohutných silnostěnných tavených bloků bezbarvého čirého skla. Bloky byly taveny nejprve ve formách z vermikulitu, který se v počátcích jevil pro naše potřeby jako vyhovující. Při opakované výrobě však neobstál. V současné době používáme klasickou a vhodnější sádropískovou formu.

Stoneway Cast Glass Collection