Instalace nové pece

Přeměna z produkce a obchodu na výrobu.

Od roku 2001 jsme byli jako G1 Partners s.r.o.  společností obchodní a produkční. Specializovali jsme se na zakázkovou výrobu realizovanou prostřednictvím nejlepších skláren i jednotlivých specializovaných řemeslníků (brusičů, rytců, malířů,…). Pro chod firmy se stal zlomovým rok 2018, kdy došlo na základě projektu pro předního světového designéra Marca Newsona a Gagosian Gallery k transformaci na společnost výrobní. Tento fakt podnítila skutečnost, že vzhledem k rozsahu projektu i jeho nesmírné technologické náročnosti nebylo možné dílo zrealizovat jinak než ve vlastní peci, ve vlastních prostorách a s vlastním týmem.

Glass casting Kiln G1