Dodání série objektů pro výstavu Marca Newsona

Začátkem ledna 2019 došlo k dovršení významného projektu – série stolů podle návrhů designéra Marca Newsona. Stoly „Murrina Tables“ byly určeny pro autorskou výstavu v proslulé newyorské Gagosian Gallery, která probíhala od 17. ledna do 20. února 2019.

Zdárnému zhotovení zakázky předcházela intenzivní několikaměsíční práce na vývoji „murrina sklovin“ a jejich tvarování za pomoci techniky lehaného skla. Současné výrobní možnosti se ukázaly být v této oblasti jako nedostačující. Při výrobě jsme naráželi především na omezené rozměry tavicích pecí a nemožnost bezprostředně sledovat tavbu během celého procesu. To vyústilo v rozšíření našich vlastních výrobních kapacit stavbou vlastní pece s příslušenstvím.

Výstava Marca Newsona se nesla v duchu čistých tvarů s důrazem na drobné propracované detaily. Představeny zde byly mimo zmíněných stolů z murrina sklovin další typy objektů jako tavená skleněná křesla, cloisonne křesla, potom také samurajské meče nebo pro Australany příznačné surfy. O úspěchu výstavy svědčí mimo jiné její opakování v dalších světových metropolích.

Marc Newson Exhibition