Publikace o díle Zdeňka Lhotského

Pluralita Identity

Při příležitosti výstavy sklářského umělce, designéra, technologa a výtvarníka Zdeňka Lhotského v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou jsme vydali knihu obsahující průřez autorovou tvorbou. Zdeněk Lhotský patří k nejvýraznějším českým sklářským výtvarníkům současnosti. Po absolvování střední uměleckoprůmyslové sklářské školy v Železném Brodě studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením legendy českého skla Stanislava Libenského. Už jenom tato skutečnost předurčovala absolventy ateliéru k úspěšnému profesnímu životu, což se Zdeňkovi Lhotskému podařilo v plné míře uplatnit.

Zdeněk Lhotský se ve své tvorbě věnuje velkou měrou tavené skleněné plastice, ve které se odráží dobové umělecké tendence i osobnostní vývoj. Nejpočetnější skupinu z díla tvoří rozměrné reliéfy a soubor masivních mís. Především na mísy Lhotský aplikuje vlastní jedinečnou technologii „vitrucell“ – sklo s vnitřní oktogonální strukturou dosaženou čistě fyzikálními a chemickými procesy již během samotné výroby. Další výraznou složkou autorovy tvorby jsou specifické pískované nádoby doplněné o černou malbu. Umělecký styl prolíná v případě Zdeňka Lhotského kresebný geometrický dekor, který zrcadlí další z úseků umělcova vyjádření, jímž jsou malované a kreslené obrazy.

Mimo skla se Zdeněk Lhotský věnuje také návrhům plastik pro veřejné prostory, doplňkům architektury a vedení úspěšného studia „Lhotský“ sídlícího v obci Pelechov u Železného Brodu.

Texty ke knize vznikaly ve spolupráci  s PhDr. Sylvou Petrovou, renomovanou českou historičkou umění a specialistkou na současné ateliérové sklo.

   

Plurality of Identity Zdenek Lhotsky