House Waldburg – Zeil, Armorial Beaker

Broušený pohár s rytým erbem významného aristokratického domu Waldburg – Zeil.