Restaurování historického skla

Historické techniky a restaurování

Sklářství a především ruční výroba nápojového a dekorativního skla je jedním z oborů, kde historické techniky a postupy zůstaly v průběhu staletí prakticky nezměněny. Nepřeberné množství různých hutních nebo rafinačních technik bylo v minulosti předáváno praxí a často vlivem stěhování sklářu popř. úmrtím zanikly. Naší snahou je při restaurování a výrobě reprodukcí objevovat původní technologie a dosahovat kvalitou zpracování mistrovství našich předchůdců.

 

Nástolec Kladruby

Restaurování nástolce – výroba skleněné mísy ve stříbrné montáži, broušené dekorem pazourků ze sbírky Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem.

 

Skleněná tvarovka pro Palác Lucerna v Praze

Realizace dodávky skleněných tvarovek pro historickou rekonstrukci železobetonového pochozího stropu na jedné z nejvýznamějších pražských památek. Zadáním bylo vyrobit přesnou repliku skleněné tvarovky včetně barevnosti, tj. lehce žlutý křišťál stejného odstínu jako původní kusy, které zůstaly z menší části zachovány.

Spolupráce s experty

Spolupracujeme se špičkovými experty na různé historické techniky a původní technologie. V galerii restaurovaných děl ukazujeme práce – před a po opravě od přední české restaurátorky Evy Rydlové. Kontaktujte nás, prosím, rádi Vám poskytneme více informací.