Restaurování historického skla

Historické techniky a restaurování

Sklářství s ruční výrobou nápojového a dekorativního skla je jedním z oborů, v němž zůstaly v průběhu staletí historické techniky prakticky nezměněny. Nepřeberné množství různých hutních nebo rafinačních postupů bylo v minulosti předáváno praxí z generace na generaci. Na jejich rozšíření měla vliv migrace sklářů, s úmrtím však mnohdy zanikaly.

Při restaurování a výrobě reprodukcí se snažíme objevovat původní technologie a dosahovat kvalitou zpracování mistrovství našich předchůdců.

 

Nástolec Kladruby

Restaurování nástolce – výroba skleněné mísy ve stříbrné montáži, broušené dekorem pazourků ze sbírky Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem.

 

Skleněná tvarovka pro Palác Lucerna v Praze

Realizace dodávky skleněných tvarovek pro historickou rekonstrukci železobetonového pochozího stropu na jedné z nejvýznamějších pražských památek. Zadáním bylo vyrobit přesnou repliku skleněné tvarovky včetně barevnosti, tj. lehce žlutý křišťál stejného odstínu jako původní kusy, které zůstaly z menší části zachovány.

 

Spolupráce s experty

Spolupracujeme se špičkovými experty na různé historické techniky a původní technologie. V galerii restaurovaných děl ukazujeme práci přední české restaurátorky Evy Rydlové.