Studie osvětlení č. 1 pro One Seaport Building

V případě studie osvětlení pro One Seaport Building New York se jedná o hutně tvarované zavěšené skleněné elementy ve formě stylizovaného víření vody a ryb. Design: Martin Štefánek