Vývoj „murrina sklovin“

S tzv. murrina sklovinami jsme začali pracovat v rámci realizace projektu pro Gagosian Gallery. Jednalo se o výrobu rozměrných stolů, které navrhl světově proslulý designér Marc Newson. Práce na zakázce se stala dlouhým a náročným procesem, během něhož se nám podařilo vyvinout nové skloviny a speciální technologické postupy.

U „murrina skla“ se jedná o utavení jednotlivých dílů millefior do větších celků. Celý proces začíná ve sklárně, kdy jsou v různých pánvích tavené žádané barvy sklovin. Tyto skloviny jsou přímo u pece za horka skláři vytvarovány do tyčí, které uvnitř nesou specifický dekor – v našem případě se jednalo o pět černých teček. Hotové tyče se po vychlazení nařežou na jednotlivé kousky, které jsou vyskládány do formy tak, aby byla vidět vnitřní strana s dekorem. Následně dochází minimálně k dvěma tavbám, kdy při první vzniká skleněný blok z millefior a při druhé dochází k modelaci bloku do konečného tvaru.

Velká obtížnost projektu spočívala mimo jiné v tom, že jsme pracovali s nabíhanými barvami, které během tavby v peci mění barevný odstín. Například u červených výrobků se z transparentního načervenalého odstínu stává sytá opakní červená. Dalšími používanými barvami byly mimo červené žlutá a modrá vždy v kombinaci s černou. Druhou technologickou výzvou bylo dosažení úplné kompatibility jednotlivých sklovin. Pokud používané skloviny nesou špatně slučitelné chemické složení, projeví se to po vychlazení utavených bloků skla. Ty mohou nést praskliny vnější a snadno viditelné, nebo může dojít ke vzniku prasklin vnitřních, které nemusí být okem rozeznatelné. Často však bývají slyšitelné při poklepu, nebo se projeví při následné manipulaci s výrobkem, tím hůře, pokud se přidají výrazné změny teplot.

Dekorativní technika „murrina skla“ je známá z italského ostrova Murano, po kterém nese pojmenování. Skláři na Muranu kousky millefior používali a používají na menší dekorativní předměty, jako jsou např. vázy, mísy nebo talíře do výšky či průměru dosahujícího maximálně 40 cm. Tyto předměty mohou být hutně tvarované nebo lehané v tavící peci. Naše společnost je na základě mnohaletých zkušeností a výborného technického zázemí schopna utavit velmi rozměrné kusy, které mívají nezřídka délku až 3 metry. S podobným dílem jsme se dosud nikde na světě nesetkali.  

Murrina Glass development